Hur är energin? Har du huvudvärk?

Vår storsäljare 💥💥💥


Spelar ingen roll vem jag frågar så är det alltid Energidrinken med B-vitaminer och Guarana folk nämner som sin favorit.

Resultatet av den första vetenskapliga FitLine Activize Oxyplus studien


Effekten hos nya Activize Oxyplus har blivit vetenskapligt bevisad i en studie där 20 st., både hobby- och elitidrottare, deltog. Personerna de- lades upp slumpmässigt i två grupper och studien gick ut på att dela ut placebopulver respektive riktiga Activize Oxyplus till de olika grupperna.

Första gruppen började med att få Activize Oxyplus tre gånger om dagen, morgon, mid-

dag och kväll, i en veckas tid och sedan efter ett uppehåll på tre dagar fick de placebopulver i en veckas tid. Den andra gruppen fick börja med placebopulvret tre gånger om dagen och sedan, efter tre dagars uppehåll, fick de Activize Oxyplus

i en vecka.Ingen av deltagarna eller kontaktpersonerna visste vem som fått vad på vilken dag. Detta stod endast i forskarnas papper och med tanke på att personerna fått anonyma namn visste inte forskar- na vilket resultat som tillhörde vem. Detta med- förde att alla forskare och kontaktpersoner blev opartiska, en s.k. randomiserad dubbelblindad studie, och tack vare detta uppfyller den de mest strikta kriterierna.


Man lät båda grupperna springa på ett löpband

i 25 minuter efter varje vecka. Här kontrollerade man blodtrycket, hjärtfrekvensen, mjölksyrehalten och analyserade utandningsluften.

Under dessa 25 minuter ägnade man speciell uppmärksamhet åt utandningsluften och VO2max värdena. Med denna mätning får man en tydlig bild över den fysiska aktiviteten och syretillgången i cellerna.

vetenskapligt bevisat.
Under VO2max mätningarna (det maximala syre- upptaget) kunde man se att den första gruppen som första veckan fick riktiga Activize Oxyplus redan efter sju dagar hade en betydligt högre prestationsförmåga och utan ytterligare dosering under den andra veckan var värdet fortfarande förhöjt med en typ av "efter förbrännings effekt" på 55,8 ml O2 per minut. Dessa VO2max värden förblev detsamma i den andra gruppen under te- sterna på dag 14. Värdena visar tydligt att Activize Oxyplus förbättrar syreupptaget och transporten till cellerna markant.


Ta hand om dej - Var rädd om dej 🤗

/Eva-Lena


Läs mer på här LÄNK


7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla