Stephanie Boxare

En idrottare utsätter sin kropp för väldiga påfrestningar och inte sällan skador. När Steffi blev erbjuden att få vara med i Performance Sports Program svarade hon snabbt Ja!


Efter bara några dagar fick jag den här FILMEN